– Tìm kiếm nhân lực quản trị, vận hành website, có kiến thức cơ bản về quản trị Cơ sở dữ liệu. Cập nhật thông tin và bảo trì website, đảm bảo tính ổn định kĩ thuật và chất lượng thông tin đăng tải trên web.

– Tối ưu hoá website (SEO, Google Adwords, Facbook Adwords). Phân tích và đánh giá thị trường thông qua từ khoá.

– Xây dựng cách thức phù hợp để tiếp cận và quản lý công đồng trên các kênh mạng xã hội. Facebook, Twitter, Zalo,..

– Tạo các chương trình thu hút thành viên, những người tham gia: viết bài trên các diễn đàn, blog, các mạng xã hội nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm của website.